Ce părere aveți despre unirea cu Moldova?

rudi roland

Învăţăcel
Daca e vorba de bine, e bine, dar ei vor?
Si daca vor, cam cati vor?
Si daca vor multi (ba chiar foarte multi), sunt mai muti decat Krasnaia Armia?
 

Catalin Radu

Veteran
Donator
Team Spirit
Tocmai voiam sa deschid un topic cu aceasta tema.
Eminescu.
Eminescu şi Basarabia

"«Basarabia» este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor."


"Insuşi numele «Basarabia» ţipă sub condeiele ruseşti.

Căci Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor, precum Prusia înseamnă ţara ruşilor, România ţara românilor. Pe la 1370 Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dibridicii, adică despotul Dobrogei, Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti, întinsese marginile domniei sale până la Nistru de-a lungul ţărmului Mării Negre, cucerind aceste locuri de al tătari. Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpînirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă."


"Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci, nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă".

(Timpul, 1 martie 1878)

#######


«Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special si nu-i cerem decât ceea ce sântem in drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia incheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia in numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine si ale sale; ea pentru a implini mandatul Europei si pentru confraţii ei de peste Dunăre; noi pentru noi.

Deci incă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata in numele nostru, căci n-am insărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene.»

(Mihai Eminescu, ("Fără a prejudeca hotărârile adunărilor..."), Timpul, 28 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 42)


#######


«Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o inapoi, drept din dreptul nostru şi pamânt din pământul nostru ? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România si aceeasi onoare nu cere respectarea conventiei iscalită ieri. Ciudată onoare intr-adevăr! Si pe ce se intemeiază acest point d’honneur?

Fost-au Basarabia cucerită cu sabia ? Nu. Prin tratatul de Bucuresti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.

Napoleon era asupra intrării in Rusia şi trupele ruseşti se intorceau in marş forţat, in ruptul capului, luând faşa pământului românesc pe tălpile lor.»

(Mihai Eminescu, ("In sfirsit vedem limpede..."), Timpul, 25 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 40-41)


#######


«Cestiunea retrocedării Basarabiei cu incetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să cîştige cu orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti.

Intelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iară noi sintem o ţară mică şi slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia : vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşita unei pretioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea in trăinicia poporului român.

In viaţa sa indelungată niciodata poporul român nu a fost la înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de romani sânt uniţi intr-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să impreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost insă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statoric, fiindcă are două temelii : conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene.

Dacă vom cîştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o crestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia poporului român.

Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !

Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a ramânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim nimic.

Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»

(Mihai Eminescu, ("Cestiunea retrocedarii..."), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

Sunt romani basarabeni si moldoveni,care doresc unirea,intrebarea este vor unii dintre noi ce traiesc in Romania???Nu cumva ni s-a molesit constiinta?Celor de acolo nu!
Si un prim pas este si pentru referendumul din mai privind modificarea Constitutiei.
 

rudi roland

Învăţăcel
Tocmai voiam sa deschid un topic cu aceasta tema.
Eminescu.
Eminescu şi Basarabia

"«Basarabia» este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor."


"Insuşi numele «Basarabia» ţipă sub condeiele ruseşti.

Căci Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor, precum Prusia înseamnă ţara ruşilor, România ţara românilor. Pe la 1370 Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dibridicii, adică despotul Dobrogei, Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti, întinsese marginile domniei sale până la Nistru de-a lungul ţărmului Mării Negre, cucerind aceste locuri de al tătari. Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpînirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă."


"Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci, nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă".

(Timpul, 1 martie 1878)

#######


«Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special si nu-i cerem decât ceea ce sântem in drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia incheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia in numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine si ale sale; ea pentru a implini mandatul Europei si pentru confraţii ei de peste Dunăre; noi pentru noi.

Deci incă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata in numele nostru, căci n-am insărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene.»

(Mihai Eminescu, ("Fără a prejudeca hotărârile adunărilor..."), Timpul, 28 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 42)


#######


«Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o inapoi, drept din dreptul nostru şi pamânt din pământul nostru ? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România si aceeasi onoare nu cere respectarea conventiei iscalită ieri. Ciudată onoare intr-adevăr! Si pe ce se intemeiază acest point d’honneur?

Fost-au Basarabia cucerită cu sabia ? Nu. Prin tratatul de Bucuresti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.

Napoleon era asupra intrării in Rusia şi trupele ruseşti se intorceau in marş forţat, in ruptul capului, luând faşa pământului românesc pe tălpile lor.»

(Mihai Eminescu, ("In sfirsit vedem limpede..."), Timpul, 25 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 40-41)


#######


«Cestiunea retrocedării Basarabiei cu incetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să cîştige cu orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti.

Intelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iară noi sintem o ţară mică şi slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia : vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşita unei pretioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea in trăinicia poporului român.

In viaţa sa indelungată niciodata poporul român nu a fost la înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de romani sânt uniţi intr-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să impreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost insă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statoric, fiindcă are două temelii : conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene.

Dacă vom cîştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o crestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia poporului român.

Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !

Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a ramânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim nimic.

Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»

(Mihai Eminescu, ("Cestiunea retrocedarii..."), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

Sunt romani basarabeni si moldoveni,care doresc unirea,intrebarea este vor unii dintre noi ce traiesc in Romania???Nu cumva ni s-a molesit constiinta?Celor de acolo nu!
Si un prim pas este si pentru referendumul din mai privind modificarea Constitutiei.
 

Catalin Radu

Veteran
Donator
Team Spirit
Nu. Cerceteaza mai pe indelete.
Basarab a domnit in Tara Romaneasca,atentie.
Basarabia-sudul Moldovei luate in 1812.Cerceteaza si ai sa vezi !
 

rudi roland

Învăţăcel
Topicul e super numai ca prezinta o problema: mai cu voie, mai fara voie, nu putem trece cu vederea faptul ca Eminescu era putin..putin mai mult...putin cam prea mult..sa n-o mai lungesc: excesiv de nationalist. In conditiile astea. nu cred ca e cel mai potrivit subiect de citare, chiar daca simpla pomenire a numelui sau naste emotii profunde pe malul stang al Prutului (ca pe malul drept, daca nu-l cheama Guta, n-are nici o sansa). Sa ne intelegem: am o varsta la care ar trebui sa ascund faptul ca plang ca prostu' cand ascult "Maluri de Prut", da' uite ca nu-l ascund, nu-l consider o slabiciune (desi poate este), dar nici o justificare pentru legitimarea oricarui exces - indiferent cat de mic al fi el. Ma doare inima s-o spun, dar cred ca prin modul nostru de a fi, de a accepta scuipatul in ochi daca este proiectat cu suficienta forta dintr-un gatlej bine uns cu vodka, de a accepta, ca pe o intelepciune suprema, idiotenia mostenita conform careia "Capul ce se pleaca - sabia nu-l taie", prin toate astea si prin multe altele am vandut Basarabia si viitorul ei pentru mult timp de acum inainte. Daca nu cumva chiar...Doamne, fereste!!!
 

ÀlèxXx

Veteran
Donator
Probabil bine din punct de vedere sentimental dar ar fi o povara pe plan economic pentru Romania
 

lupul2015

Team Spirit
daca lasam sentimentalismul deoparte vom vedea ca totul se rezuma la politica si strategie militara. Pacat.
Am fost de nenumarate dati peste Prut si adevarul este pe la mijloc. Marea majoritate a moldovenilor nu sunt interesati decat de partea materiala, care primeaza pentru ei
 

Catalin Radu

Veteran
Donator
Team Spirit
O singura data am fost la ei și mi-am amintit de perioada ceaușista.Partea proasta ca la USM, unde am ceva contacte nu manifesta prea mult interes,in schimb tinerii culți, o da.
 

Cristal

Veteran
Donator
Basarabenii o vor pentru ca la ei e saracie si mai mare si si-au format o oarecare parere ca in Romania e mult mai bine pentru faptul ca e stat european. Romania e stat european cu numele ca in rest nu mai merge nimic asa cum trebuie. PSD si ALDE si alte formatiuni si bisericute care le tin hangul au distrus tara in mandate precum valurile de lacuste. Romania nu mai e in stare sa se duca pe ea in spate daramite sa duca si Basarabia ?
Inainte de pesta porcina africana, Romania nu putea asigura carne nici macar pentru 50% din consum , deci si atunci romanul punea carne si preparate din carne pe masa din import fara sa stie. Toate sectoarele sunt varza , poate doar ITul ce mai misca dar in rest e distrus si vandut tot . Romanii continua sa migreze si cel mai probabil i-au intrecut pe sirieni, singura diferenta e ca ei au migrat masiv deodata din cauza razboiului de la ei.
Romania a ajuns o tara de pensionari, iar statul , nu ala paralel :)) , se imprumuta si taie bugete ca sa dea pensiile , datoria tarii ajungand la 100 de miliarde de euro. Mai nou se imprumuta iar la populatie prin emisia de obligatiuni/titluri. Pensiile alea grase de mii de lei care si le-au votat politicienii acum se intorc impotriva mismasurilor guvernului actual sau viitor si le strica mersurile dar tot populatia trage ponoasele.
Abia daca sunt bani ca sa dea inapoi pe taxa auto ilegala dar si pentru banii astia un sector sigur sufera o taiere de buget la o sedinta cu usile inchise. In ritmul asta si cu mitingurile care tot apar, nu mai e mult pana la o noua revolutie atat timp cat mai are cine iesi in strada.
Pe pensionari ii doare la basca atat timp cat isi primesc pensiile dar ia sa inceapa statul sa ii intarzie si pe ei daca nu mai are de unde se imprumuta sa vezi cum incep sa se trezeasca si lasa telenovelele ca nu vor avea bani de pastile.
Basarabia e mult mai saraca si mai corupta, ei nu sunt un stat EU ca sa dea o socoteala cuiva macar pe hartie. Unirea cu Basarabia impune Romaniei sa o puna pe picioare cat de cat si nu are tara bani ca banii sunt prin vile, hoteluri si conturi offshore, iar fondurile europene nu sunt de ici de colo dar si la astea de regula partea romana trebuie sa vina cu vreo 50%. Unirea nu se poate face peste noapte , necesita ani de discutii si tratative care la urma se incheie cel mai probabil cu referendum de ambele parti. Atunci ce te faci daca ciuma rosie falsifica referendumul ca sunt profesori la falsificat alegeri.
Locuiesc la vreo 8 km de granita cu Basarabia si pot spune ca mai vad cate un mesaj "Basarabia e Romania" pe cladiri cu sprayul in oras tot asa cum dupa revolutia din'89 apareau mesaje cu sprayul "Vrem pod peste Dunare" (si tot nu s-a facut niciun pod dar se fura bani prin proiecte de fezabilitate pentru pod/tunel inca ).
Vin basarabenii in piete unde au locuri amenajate si vand si ei orice se poate cara cu geanta la vama, de la surubelnite si pana la malai la punga pentru mamaliga. Dat fiind faptul ca la ei saracia e mai mare , au preturile un pic mai mici , si romanul cumpara de la ei ca e mai ieftin. Altii si-au deschis o mica afacere , au facut firma, stau prin gazda sau la neamuri ,inchiriaza taraba si cumpara ieftin articole de bricolaj, etc (chiar si din depozite romanesti) si mai pun ceva la pret si vinde. Nu e nimic rau atat timp cat vand mai ieftin si castiga un ban cinstit. Imi ia doar 10 minute sa ajung in piata si sa vorbesc cu un basarabean daca vreau :).
Chiar inainte cu destui ani aveam un joc pe televizor si doar la ei la taraba gaseam jocuri pe casete si ma duceam mereu sa vad daca au noutati si imi schimba o caseta daca era cu probleme .
Cu ochii inchisi imi dau seama daca cineva din piata este basarabean dupa accentul vorbit doar sa nu fie cineva care a stat vreo 20 de ani la noi si care are afacere la taraba, ca greu imi pot da seama de accent.
Da, si trec vama unii zilnic ca sa poata sa aiba bani de o paine acasa . Cam asa cum faceau romanii de plecau dupa revolutie la bulgari sa aduca tigari cu filtru, sau cu autocarele la turci ca sa aduca adidasi si parfumuri incat prosperau si agentile de turism.
Din punct de vedere economic dar mai ales politic, Romania nu este pregatita sa puna Basarabia pe picioare cat de cat, sa o faca zona regionala (ca cel mai probabil Basarabia va deveni Regiunea de Dezvoltare Nord-Est Basarabia) care sa aduca bani la buget ca in fond asta face statul, colecteaza banii din zonele regionale la buget si pe urma se scarpina sa vada unde si cand sa faca o investitie.cum ar fi autostrazi, ca de spitale si alte alea, e lasat totul pe seama primariilor locale care daca isi permit si vor, atunci mai ridica ceva...si asta daca nu se pierd banii pe drum prin proiecte de pre si fezabilitate . Nu sunt impotriva, ba chiar vreau si eu unirea, dar nu vad unirea sa se faca nici in 50 de ani in ritmul in care merge Romania. Nu sunt pesimist, nici negativist, nici alt sinonim, ci doar realist.
Din punct de vedere psihologic si cultural va trebui romanul educat ca la cat e de carcotas si incapatanat, o sa creada ca isi pierde pensia din cauza ca statul pompeaza bani in Basarabia pentru reconstructie si dezvoltare sau cine stie ce aberatii de propaganda mai apar. Si educarea unei populatii/comunitati se face in mult timp pe toate caile, nu cu cativa fluturasi tipariti de primarii care ajung la ghena primariei si care au fost o ocazie de deturnat niste fonduri. Si educarea trebuie facuta de ambele parti inclusiv Basarabia sa stie si ucraineanul si gagauzeanul ce il asteapta si ca nu vine sfarsitul lumii odata cu unirea.
De asemenea Romania odata ce asimileaza Basarabia va trebui sa puna capat conflictelor de etnie sau regionale de tip Transnistria nu sa le agraveze . Cum tara e condusa dupa ureche ma indoiesc ca vor fi in stare ai nostri paduchi sa gaseasca solutii bune la nivel inalt asta daca nu paseaza problema celor care vor ramane pe scaune peste Prut la nivel local.
Romania nu e pregatita nici macar sa treaca pe euro daca asta isi doresc multi daramite sa tina o Basarabie in spate, cand "politicienii" bolnavi de paranoia (vezi definitie paranoia in Dexonline) viseaza state paralele si au cosmaruri cu atentate esuate :)):)):)), tipic dictatorial .
 
Ultima editare:

Catalin Radu

Veteran
Donator
Team Spirit
Politicienii sunt paranoici dpdv al nostru, dar ei sunt inteligenți și pragmatici doar pt ei și în distrugerea tarii, a tradițiilor, a romanismului.Nu vedeți ce s-a încercat de curând prin MEN??? Sa introducă copiilor noțiunea de orice fel de familie, necontand forma,iar cadre didactice care se opun, sa fie izolate. Și asta prin MEN!!!
Deși acest an e Centenar, conștiința națională e înăbușita prin diverse focare de diversiune(economica, sociala etc.) pt a crea confuzie și nesiguranță. Socot ca numai printr-o acțiune energică a unor oameni din generația care va veni(și sunt va garantez), în concordanta cu evenimente de amploare sociala(mai multe se vor cunoaște pe parcurs), abia atunci vom avea o rezultanta.
 

bpn2

Membru
Stati linistiti ca majoritatea nu vor... cei mai multi nici nu accepta faptul ca vorbesc romaneste - ei vorbesc moldoveneste... si am vorbit cu multi tineri...
Si apropos cu PSD si ALDE - nu prea ii am la inima, dar intreb si eu asa retoric: unde au fost hashtagistii astia pana acum? Ca pe vremea lui Base era mucles toata lumea... inclusiv cu Basarabia.
 

Catalin Radu

Veteran
Donator
Team Spirit
Dar in primul rand este necesar sa se faca curat in a noastra tara si apoi restul.
Uitati-va in istorie :Stefan cel Mare,Mihai Voda Viteazul,Brancoveanu,Ion Voda cel Cumplit,Petru Rares,Vlad Tepes,Mircea cel Batran,Matei Corvin si Iancu de Hunedoara,apoi Carol I,iar in istoria altor popoare amintesc pe Carol cel Mare,Ludovic al XIII-lea,care de fapt era condus de Richelieu,Napoleon(pana la un punct),in Rusia cu Petru cel Mare,Ecaterina a II-a,turcii au avut si ei pe Mahomed al II-lea,Suleiman Magnificul,la polonezi Sobieski,la romani-Cezar si cu Octavian si atatia altii,toti au avut cateva puncte comune : intarirea puterii centrale,a armatei si a comertului creînd premisele unui stat puternic,ca apoi fiecare,in functie de interese si constiinta,sa actioneze tiranic sau pentru apararea tarii.
 

Cristal

Veteran
Donator
Ca pe vremea lui Base era mucles toata lumea... inclusiv cu Basarabia.
@bpn2 lumea acum a devenit mai constienta si mai informata de ceea ce se intampla in jurul ei. Plus ca lucrurile scapa de sub control si pana si un caine maidanez isi da seama despre ce se intampla.
Mai exact , vreau sa iti raspund cu o alta intrebare :
Unde erau campaniile si alimentele si produsele BIO din magazine, pe atunci, ca E-urile (coloranti chimici, potentiatori de gust, arome artificiale, etc) s-au inceput a se folosi inca din anii '80 iar pesticidele cum ar fi cancerigenul DDT inca din anii '40 ? ..era mucles toata lumea. Acum lucrurile scapa de sub control cu toate E-urile, pesticide, inlocuitori chimici , stimulenti si a inceput informarea populatiei despre ce mananca.
Ti-au placut sucurile la dozator dupa revolutie ? Inghiteai E-uri de pe atunci cu kilogramul din anii '90 fara sa stii care e realitatea. Si sucurile ambalate din zilele astea au destule E-uri dar acum esti mai informat despre ce bei :)).
Unde erau toate controalele si avizele pentru cluburi pana la incidentul COLECTIV. Era mucles toata lumea. Acum iti trebuie un brat de hartii sa deschizi un club . Oamenii au devenit mai informati si mai constienti de realitate dupa acel incendiu .
Unde erau controalele pentru dezinfectantii HEXIPHARMA pana sa se constate ca lumea iesea din spital mai bolnava decat intra ? Era mucles toata lumea.
Bun venit in era informatiilor (ignorand fake news), care circula si functioneaza cu intarziere dar mai bine mai tarziu decat deloc si propun sa inchinam un pahar pentru proverbul "minciuna nu sta mult in picioare".
Asa ca nu poti tu sa ma dai la intors in niciun fel daca asta o sa vrei oricat te-ai stradui de buna voie si nesilit de nimeni sau platit gras de la partid pentru asta cu un pix si un 'kil' de ulei :)) . Nu te obosi sa imi raspunzi si sa imi explici moartea caprioarei ca iti pierzi timpul cu mine tot asa cum cred ca eu il pierd cu tine.
Toate cele bune.
Edit :exista functia ignore user pe forum, recomand a fi folosita dupa pofte si nevoi.
 
Ultima editare:

bpn2

Membru
Bun venit in era informatiilor (ignorand fake news), care circula si functioneaza cu intarziere dar mai bine mai tarziu decat deloc si propun sa inchinam un pahar pentru proverbul "minciuna nu sta mult in picioare".
Asa ca nu poti tu sa ma dai la intors in niciun fel daca asta o sa vrei oricat te-ai stradui de buna voie si nesilit de nimeni sau platit gras de la partid pentru asta cu un pix si un 'kil' de ulei :)) . Nu te obosi sa imi raspunzi si sa imi explici moartea caprioarei ca iti pierzi timpul cu mine tot asa cum cred ca eu il pierd cu tine.
Toate cele bune.
Edit :exista functia ignore user pe forum, recomand a fi folosita dupa pofte si nevoi.
@Cristal
:)):)):))
Scuze daca te-am deranjat.. intrebarea era retorica si total OFF topic - aici era vorba de unirea cu Moldova...

Total OFF TOPIC: Topicul PSDragnea vs #Rezist ar fi interesant de dezbatut pentru ca acum este de actualitate si este foarte controversat - daca am timp (cum bine zici "de pierdut"), poate explic si "moartea caprioarei" din ambele puncte de vedere, asta in cazul in care nu deschide altcineva subiectul.
 

Cristal

Veteran
Donator
nu voiesc a ma angrena si inconjura intr-un topic (de care spui , cutare vs. cutare) pe viitor cu niste retardati care sa ma ia cu traiasca partidul si sa nu mai scap de ei si in plus nu am nicio treaba cu hashtagul . E mai usor sa previi (pardon, eviti) decat sa tratezi (pardon, sa scapi de) . Am butonul ignore dar daca intru in hora o sa ma contaminez de ciuma rosie de pe urma acelui topic care zici tu ca e subiect 'hot', si o sa ma aleg cu cosmaruri despre state paralele, lovituri de stat si atentate esuate. O iei pe firea la taifas pe topic, ca e deschisa la discutii in ultima vreme si chiar si ponta a inceput sa aiba remuscari si vrea sa faca spovedanii si il iei pe base ca juriu daca ti-e dor si de el.
P.S. daca ti-am vazut comentariul si am raspuns inseamna ca inca nu ti-am dat ignore :)
On topic : basarabenii fac un vin foarte bun si au si multe femei frumoase ,se merita unirea si din acest pdv .:D
 
Ultima editare:
Sus